Sömnapné

Snarkande manTandläkare behandlar inte bara sådant som har med tänderna att göra. Den som lider av sömnapné kan i många fall få hjälp av sin tandläkare.

Sömnapné är ett tillstånd som drabbar ungefär en tiondel av de som snarkar. Definitionen är att det rör sig om ett andningsuppehåll som varar i minst 10 sekunder. Studier har visat på ett samband mellan sömnapné och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta beror delvis på att apnén minskar halten av syre och ökar halten av koldioxid i blodet. Blodtrycket höjs också i systemkretsloppet och lungkretsloppet. Den som lider av sömnapné har ofta problem med huvudvärk under dagtid.

Sömnapné kan vara mer eller mindre allvarlig, från enstaka uppehåll under natten till s.k. obstruktivt sömnapnésyndrom. Vid obstruktiv sömnapné blockeras de övre luftvägarna. Även ”lätt” sömnapné kan vara orsak till stora problem, inte bara för den som drabbas utan även för dess närstående. Det finns också flera olika behandlingar som kan användas för att mildra eller avhjälpa sömnapné.

Hjälp från tandvården

En riskfaktor för sömnapné är övervikt, men eftersom tillståndet har negativ inverkan på vardagen, i form av bl.a. ökad trötthet, kan det vara svårt att adressera detta. I behandling av övervikt ingår alltid livsstilsförändringar, men dessa kräver en del av patienten. Tandvården kan ge hjälp för att mildra allvarlig sömnapné. Om detta kan man läsa i Tandläkartidningen. Det finns bettskenor som kan minska besvären, och detta prioriteras i Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården i Sverige.

Sömnapné kan även behandlas med operation, men en studie som gjorts i Sverige visar att bettskenor ger bättre resultat. Bettskenor innebär också ett betydligt mindre ingrepp, vilket ökar chansen för att patienten ska orka genomföra de livsstilsförändringar som kommer att minska besvären ytterligare.